Kantooruren bel 010- 4259500
BIJ SPOED BEL 0624088223

– VREEMDELINGENRECHT –

Wij kunnen u bijstaan in uiteenlopende vreemdelingrechtelijke kwesties.

U kunt onze hulp inschakelen bij de begeleiding van reguliere aanvragen. Bijvoorbeeld bij een machtiging tot voorlopig verblijf om uw partner naar Nederland te laten komen of bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op humanitaire gronden, verblijf op basis van artikel 8 EVRM of op basis van het Chavez-Vilchez arrest.

Ook kunnen wij u bijstaan in procedures met betrekking tot naturalisatie, visum kort verblijf of een tewerkstellingsvergunning. Wij staan u met genoegen bij vanaf de aanvraag tot -indien nodig- aan het bezwaar, beroep en hoger beroep.

Wij staan u graag bij in de volgende zaken:

– Verblijfsvergunning

– Chavez aanvragen (verblijf bij minderjarig kind)

– Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv/tev)

– Toeristenvisum of faciliterend visum

– Gezinsvorming / gezinshereniging

– Ongewenstverklaring / inreisverbod

– Vreemdelingenbewaring

– Overdrachtsbesluiten

– Dublinclaims

– Feitelijke uitzetting

– Nationaliteitsrecht

– Wet arbeid vreemdelingen (WAV)