Kantooruren bel 010- 4259500
BIJ SPOED BEL 0624088223

– STRAFRECHT –

Als u in aanraking komt met politie en Justitie dan hebt u als burger te maken met een krachtig apparaat. Met onze no-nonsense aanpak vormen wij het broodnodige tegenwicht op de weegschaal van vrouwe Justitia. In strafzaken is het belangrijk dat er in een zo’n vroeg mogelijk stadium een verdedigingsstrategie wordt bepaald. Wat er bijvoorbeeld tijdens het verhoor wordt verklaard kan cruciaal zijn voor de uitkomst van de zaak. Het is daarom van belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met ons kantoor voor advies of juridische bijstand.

Een veroordeling kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw VOG en eventueel uw verblijfsstatus. Bij de behandeling van uw strafzaak zullen ook met deze aspecten rekening worden gehouden. Wij vinden dat iedereen recht heeft op goede rechtsbijstand tijdens een strafzaak. Onze advocaten zijn zeer deskundig en in staat om u adequaat bij te staan. Of dit op betalende basis is of Pro Deo, iedereen ontvangt bij ons kwalitatieve rechtsbijstand.

Wij staan u graag bij in de volgende zaken:

– Reguliere strafzaken (bij de politierechter en de meervoudige kamer)

Fraudezaken

TOM-zittingen/ OM-zittingen

Internationale strafzaken / Overleveringszaken

Mulder-zaken

Bijstand na aanhouding

Artikel 12 Sv procedure

Inbeslagname van uw rijbewijs of goederen

– Bezwaar tegen de omzetting van uw taakstraf in hechtenis

Bezwaar tegen het verwerken van uw DNA-profiel

– CBR-zaken

– Ontnemingszaken

TUL-vorderingen