Verblijfsvergunning

Heeft u juridische bijstand nodig voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning?
Als u als vluchteling naar Nederland bent gekomen of vanwege een baan of een relatie met een hier woonachtig persoon, dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Zolang u die niet heeft mag u niet in Nederland verblijven met uitzondering van toeristisch verblijf dat slechts voor enkele maanden geldt.

Als u langer in Nederland blijft zonder een verblijfsvergunning aan te vragen loopt u het risico dat u door de politie wordt opgepakt en het land uit wordt gezet. Het is dus belangrijk hiervoor tijdig een advocaat in te schakelen.

Hoe groot is de kans op een verblijfsvergunning?

Het hangt van meerdere omstandigheden af hoe groot de kans is dat u in Nederland mag blijven en een permanente verblijfsvergunning krijgt. Als u naar Nederland komt om hier te werken is de vergunning altijd tijdelijk, als het project waarvoor u bent ingehuurd is afgelopen loopt ook uw vergunning af. Als u als vluchteling naar Nederland komt krijgt u de vluchtelingenstatus en mag u niet werken.

Ook in geval van gezinshereniging, als uw partner Nederlands is en u buiten Nederland woont als ingezetene van een ander land, mag u wel naar Nederland komen als toerist, maar u mag niet langer dan 90 dagen blijven. U kunt uiteraard wel een procedure starten om in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning.

Inburgeren is verplicht om in aanmerking te komen voor een vergunning tot verblijf

In Nederland is het geen probleem om een huwelijk te beëindigen. In Iran ligt dit vaak een beetje anders, maar als u in Nederland woont en u wilt uw huwelijk beëindigen dan geldt in principe het Nederlands recht. Als u een goede Iraanse advocaat nodig heeft omdat u uw huwelijk wilt beëindigen dan kunt u een beroep doen op ons kantoor.

Wij zullen u zo goed mogelijk bijstaan, ook met het opstellen van een onderlinge overeenkomst met uw ex-partner om bijvoorbeeld zaken met betrekking tot minderjarige kinderen en alimentatie te regelen. Wij streven uiteraard naar een snelle afwikkeling die naar tevredenheid is van onze cliënt.

Heeft u een advocaat nodig voor een zaak in het Vreemdelingenrecht?

Als u in aanmerking wilt komen voor een permanente verblijfsvergunning dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk start met het volgen van een inburgeringscursus. Dit kan ook in uw eigen land van herkomst. Als u slaagt voor het inburgeringsexamen is de kans dat u een verblijfsvergunning krijgt een stuk groter. Als u de gesprekken die hiervoor nodig zijn bij de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) lastig vindt om te voeren dan kunt u zich hierbij laten bijstaan door een advocaat van Ben Ahmed Advocaten.

Wij gaan met u mee en voeren als u dat wilt voor u het woord. U moet er uiteraard wel rekening mee houden dat er ook rechtstreeks vragen aan u gesteld worden, zodat de medewerker van de IND een goed beeld krijgt van uw situatie.

Afwijzing van een aanvraag voor een verblijfsvergunning aanvechten

Natuurlijk kan het gebeuren dat uw verzoek om een permanente of tijdelijke verblijfsvergunning wordt afgewezen. In zo’n geval kunt u een beroep doen op deskundige juridische bijstand van Ben Ahmed Advocaten in Rotterdam. Wij zullen uw zaak zorgvuldig bestuderen om te zoeken naar mogelijkheden om tegen de afwijzende beslissing in beroep te gaan. Als die mogelijkheden er zijn dan staan wij u daarin uiteraard graag en deskundig terzijde.

Ook na beroep zijn er soms nog mogelijkheden om een afwijzende beslissing aan te vechten. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat uw advocaat kennis heeft van alle feiten en omstandigheden die voor uw situatie van belang zijn.

Zorg dat u van onbesproken gedrag bent

Wilt u voor een verblijfsvergunning in Nederland in aanmerking komen dan is het van belang dat u geen strafbare feiten pleegt. Als u een strafblad heeft, ook als u recent voor uw vertrek uit uw land van herkomst veroordeeld bent, is de kans een stuk kleiner dat u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Houd er daarbij rekening mee dat veroordelingen altijd worden genoteerd in de computersystemen die worden geraadpleegd om uw aanvraag te beoordelen. Het heeft dus geen zin om dergelijke feiten te verzwijgen.

Heeft u juridische bijstand nodig voor het aanvragen van een verblijfsvergunning of wilt u een afwijzende beslissing aanvechten?

Neem dan contact op met Ben Ahmed Advocaten. Onze juristen hebben ruime ervaring met dit soort zaken en zullen u naar beste kunnen bijstaan om de vergunning tot verblijf alsnog te verkrijgen. Neem vandaag nog contact op voor een verblijfsvergunning.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Verblijfsvergunning

Neem Direct contact op

Verblijfsvergunning