Pro Deo Advocaat Vlaardingen

Wanneer u in Nederland rechtsbijstand nodig heeft dan heeft u altijd recht op een advocaat, ook als u niet de financiële middelen heeft om deze te betalen. Zo’n advocaat heet een pro deo advocaat. Hij of zij zal u bijstaan tijdens de rechtsgang en uiteraard proberen het maximaal haalbare voor u te bereiken. Als u per direct een advocaat nodig heeft, bijvoorbeeld als u door de politie wordt gearresteerd en in hechtenis wordt genomen, adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen.

U heeft altijd het recht om dit telefoontje te plegen. Ben Ahmed Advocaten kan u dan zo snel mogelijk bijstaan. U hoeft zich bijvoorbeeld niet door de politie te laten horen zonder dat hier een advocaat bij aanwezig is. Pro Deo Advocaat Vlaardingen.

Een pro deo advocaat Vlaardingen bij vreemdelingenrecht

Wanneer u asiel heeft aangevraagd in Nederland dan wordt hiervoor een procedure gestart. Het is handig om hierbij de ondersteuning van een pro deo advocaat te hebben. Zeker als u de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig bent is het niet aan te raden om deze procedure zonder advocaat in te gaan. Onze advocaten zijn op de hoogte van de regelgeving en ook van recente ontwikkelingen met betrekking tot vreemdelingenrecht.

Ons kantoor kan u dan ook uitstekend bijstaan in de procedure om de status van vluchteling te krijgen. Ook als een aanvraag wordt afgewezen zijn er mogelijkheden om hiertegen in beroep te gaan en op die manier te proberen alsnog een gunstige beslissing te verkrijgen.

Juridische bijstand bij jeugdrecht

Wilt u gaan scheiden of heeft u verschil van mening met uw ex-partner over bijvoorbeeld de zorg voor uw minderjarige kinderen, laat u dan bijstaan door een ervaren Marokkaans advocatenkantoor. Wij bespreken uw zaak en helpen u als dat aan de orde is met het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Hierin kunnen afspraken die u in goed overleg met uw ex-partner maakt worden vastgelegd.

Als u de scheiding kunt regelen met een convenant kan deze over het algemeen binnen 4 tot 6 weken worden uitgesproken. Als er verschil van mening is tussen u en uw ex-echtgenoot dan zullen wij uw belangen uiteraard zo goed mogelijk behartigen opdat de zaak voor u een zo gunstig mogelijke afloop zal hebben.

Een goede advocaat bij uw civielrechtelijke zaak

Als u een conflict heeft met uw buren, of met een bedrijf dat u voor de rechter daagt vanwege een bepaalde kwestie, dak kunt u voor juridische bijstand een beroep doen op een pro deo advocaat. Als u gedaagd wordt en u heeft niet de financiële middelen om zelf een advocaat in de arm te nemen, bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandsverzekering, dan heeft u volgens de wet in Nederland recht op juridische bijstand.

Als pro deo advocaat staan wij u juridisch bij en proberen er uiteraard voor te zorgen dat de straf zo laag mogelijk uitvalt. Een taakstraf is voor een minderjarige altijd minder ingrijpend dan hechtenis in een jeugdinstelling.

Heeft u met spoed een goede pro deo advocaat nodig?

Wanneer u in een situatie zit waarbij u met spoed een advocaat nodig heeft dan kunt u, als u financieel onvermogend bent om zelf een advocaat te bekostigen, een beroep doen op een pro deo advocaat. De politie zal u hier altijd op wijzen. Wij raden u aan van deze mogelijkheid gebruik te maken en niet zelf uw verdediging te voeren. U kunt ons direct bellen en wij zorgen er dan voor dat er zo snel mogelijk een advocaat bij u is.

Als de kwestie minder haast heeft maken wij een afspraak op ons kantoor om de zaak waarvoor u juridische bijstand nodig heeft rustig met u door te spreken. In alle gevallen zal uw pro deo advocaat zijn of haar uiterste best doen om u zo goed mogelijk juridisch bij te staan. Neem vandaag nog contact op met ons Pro Deo Advocaat Vlaardingen.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Pro Deo Advocaat Vlaardingen

Neem Direct contact op

Pro Deo Advocaat Vlaardingen