Personen en Familierecht Krimpen a/d IJssel

Personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht dat gaat over familiare zaken. Daarbij kan je denken aan scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk. In Nederland en België is het personen- en familierecht opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Ook maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een ander verdrag waar veel regels in staan is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De regels uit dit verdrag hebben een grote invloed op de rechtspraak en wetgeving in Nederland. Personen en Familierecht Krimpen a/d IJssel.

Groot aantal procedures in personen – en familierecht

Het aantal procedures van het rechtsbedrijf neemt het personen- en familierecht een belangrijk deel in beslag. De helft van het aantal procedures in de rechtbank gaat over het personen- en familierecht. In veel andere delen van het recht zijn de rechtszaken openbaar. Bij het personen- en familierecht ligt dit anders. Veel rechtszaken zijn juist niet openbaar, maar worden in beslotenheid gevoerd. Ook de uitspraken van de rechtszaken worden vaak niet openbaar gemaakt, Personen en Familierecht Krimpen a/d IJssel.

Wijzigingen in personen- en familierecht

Er worden geregeld wijzigingen aangebracht in het personen en familierecht. Vooral in het onderdeel familierecht zijn veel wijzigingen. Zo zijn er in de loop der tijd enkele belangrijke wijzigingen rondom het huwelijk ingevoerd. Sinds 1 januari 1988 bestaat het geregistreerd partnerschap als alternatief voor een huwelijk. En sinds 1 april 2001 is het in Nederland voor twee mensen van hetzelfde geslacht mogelijk om te trouwen. Andere wijzigingen gaan over het gezamenlijk gezag van ouders over hun minderjarige kind sinds 1988.

Het uitgangspunt is tegenwoordig dat ouders gezamenlijk gezag hebben over hun minderjarige kinderen. In 2013 is op het gebied van curatele en Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen ook één en ander gewijzigd.

Inhoud van het personen- en familierecht

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bevat veel bepalingen over dit onderdeel van het recht. In Boek 1 zijn 20 titels te vinden, die elk een aantal artikelen bevatten. Deze artikelen worden als leidraad gebruikt bij Nederlandse rechtszaken. Boek 1 begint bijvoorbeeld met Titel 1. Algemene bepalingen. Hieronder vallen burgerlijke rechten en het niet dulden van persoonlijke dienstbaarheden.

Titel 2 is het recht op de naam. Deze artikelen worden gebruikt bij naamswijzigingen zoals het wijzigen van de achternaam.

Veel titels omtrent het huwelijk of andere verbinding

In Boek 1 wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp huwelijkse voorwaarden. Zo is titel 5 gewijd aan het huwelijk en behandelt titel 5A het geregistreerd partnerschap. In titel 6 worden de rechten en verplichtingen van echtgenoten beschreven. Ook zijn er titels gewijd aan gemeenschap van goederen, de huwelijkse voorwaarden, ontbindingen van het huwelijk en scheiding van tafel en bed.

In geval van scheiding is het belangrijk dat alles omtrent eventuele kinderen goed geregeld is. Titel 14 is hier aan gewijd, het gezag over minderjarige kinderen. Ook adoptie en erkenning of ontkenning van het vaderschap vallen onder het personen- en familierecht.

Duidelijke regels voor een fijne samenleving

Het personen- en familierecht is een belangrijke leidraad voor de helft van de rechtszaken in ons land. Het behandelt heel persoonlijke onderwerpen, waar veel mensen in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Denk hierbij aan huwelijken, scheidingen, maar ook het adopteren van een kind. Bij scheidingen wordt er geregeld gebruik gemaakt van een rechtszaak om het gelijk te behalen.

Andere belangrijke onderwerpen zijn Onderbewindstelling en ondercuratelestelling. Deze zaken spelen niet alleen bij mensen met een beperking, maar ook bij ouderen die zelf hun geldzaken bijvoorbeeld niet meer kunnen beheren. Dit alles maakt het personen- en familierecht een belangrijk deel van het Nederlandse recht. Op de website van de overheid staat het hele wetboek.

Boek 1 wat is gewijd aan personen en familierecht, kan hier in zijn geheel worden bekeken. Neem vandaag nog contact op met Personen en Familierecht Krimpen a/d IJssel.

Personen en Familierecht Krimpen a/d IJssel

Neem Direct contact op