Iraans Advocatenkantoor Sliedrecht

Als u een Iraans advocatenkantoor zoekt dan bent u bij Ben Ahmed Advocaten aan het juiste adres. Wij zijn een ervaren advocatenkantoor in Rotterdam dat uw belangen op verschillende gebieden kan behartigen. Wij kennen de cultuur van Iran en kunnen daardoor goed inspelen op uw persoonlijke situatie. Wij kunnen indien gewenst ook in uw eigen taal met u communiceren, wat het voor u wellicht makkelijker maakt om uw zaak aan ons te duiden. Iraans Advocatenkantoor Sliedrecht.

Welke zaken kan het Iraans advocatenkantoor Sliedrecht voor u doen?

U kunt bij ons Iraans advocatenkantoor terecht voor zo ongeveer elke zaak die u aan de rechter wilt voorleggen. Of het nu gaat om familierecht, zoals bij een echtscheiding, of omdat u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit. U heeft in alle gevallen recht op een goede advocaat die uw belangen zo goed mogelijk behartigt. In geval van strafrecht gaat het er om te voorkomen dat u veroordeeld wordt, of als daar niet onderuit kan worden gekomen om de straf zo laag mogelijk te laten uitpakken. Het is daarbij uiteraard van belang dat u ons van alle feiten en omstandigheden die met de zaak te maken hebben op de hoogte stelt.

Familierecht en jeugdrechtszaken met hulp van een goede advocaat

In Nederland is het geen probleem om een huwelijk te beëindigen. In Iran ligt dit vaak een beetje anders, maar als u in Nederland woont en u wilt uw huwelijk beëindigen dan geldt in principe het Nederlands recht. Als u een goede Iraanse advocaat nodig heeft omdat u uw huwelijk wilt beëindigen dan kunt u een beroep doen op ons kantoor. Wij zullen u zo goed mogelijk bijstaan, ook met het opstellen van een onderlinge overeenkomst met uw ex-partner om bijvoorbeeld zaken met betrekking tot minderjarige kinderen en alimentatie te regelen. Wij streven uiteraard naar een snelle afwikkeling die naar tevredenheid is van onze cliënt.

Heeft u een advocaat nodig voor een zaak in het Vreemdelingenrecht?

Als u als vluchteling naar Nederland bent gekomen met de wens hier een nieuw bestaan op de bouwen dan heeft u een goede Iraanse advocaat nodig om u bij te staan. In veel gevallen wordt een asielaanvraag afgewezen, maar er zijn zeker omstandigheden denkbaar waarbij u wel een permanente verblijfsvergunning krijgt en in Nederland mag blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw leven in Iran gevaar loopt.

Dit kan aan de orde zijn vanwege uw geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of politieke denkbeelden. Als er goede redenen zijn waarom uw asielaanvraag zou moeten worden gehonoreerd dan staan wij voor u klaar om u de beste vertegenwoordiging te geven bij de rechtbank.

Een strafrechtzaak vraagt om een goede advocaat

Heeft u een strafbaar feit gepleegd of wordt u hiervan verdacht maar bent u er stellig van overtuigd dat u onschuldig bent? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Ben Ahmed Advocaten in Rotterdam. Wij maken dan op korte termijn een afspraak om uw zaak te bespreken. Het is daarbij belangrijk dat u ons van alle feiten en omstandigheden op de hoogte stelt die met deze zaak te maken hebben. Alleen dan kunnen wij een adequate verdediging voeren.

Als u door de politie bent opgepakt en ingesloten zullen wij er allereerst voor pleiten dat u de afhandeling van uw zaak in vrijheid mag afwachten. Of dit mogelijk is hangt uiteraard af van de aard van de feiten waarvan u wordt verdacht.

Heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op

Bent u op zoek naar een deskundige en ervaren Iraanse advocaat? Neem dan contact op met ons kantoor in Rotterdam. Wij maken dan met u een afspraak om uw zaak door te spreken en de te volgen strategie te bepalen. Wij zullen er alles aan doen om de rechtszaak een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te laten hebben. Neem vandaag nog contact op met ons Iraans Advocatenkantoor Sliedrecht.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Iraans Advocatenkantoor Sliedrecht

Neem Direct contact op

Iraans Advocatenkantoor Sliedrecht