IND Berkel en Rodenrijs

Juridische bijstand bij uw contact met de IND. Als u als vreemdeling in Nederland komt en u bent hier niet als toerist dan krijgt u te maken met de IND, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst. Deze instantie beoordeelt of u in Nederland mag blijven en welke status u dan krijgt. Als de IND besluit dat u niet mag blijven en Nederland dus moet verlaten dan kunt u altijd bezwaar maken tegen deze beslissing. Ons advocatenkantoor Ben Ahmed Advocaten kan u bij deze procedure bijstaan, IND Berkel en Rodenrijs.

Wanneer kunt u een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND Berkel en Rodenrijs?

Als u als vreemdeling in Nederland verblijft of hier bent gekomen als vluchteling dan kunt u een verblijfsvergunning aanvragen als immigrant. Hier zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden. Een reden voor verblijf kan bijvoorbeeld zijn dat uw partner Nederlander is of als buitenlander legaal in Nederland woont. Het kan ook zo zijn dat u een baan heeft bij een Nederlands bedrijf en dat dit bedrijf u graag een aanstelling voor onbepaalde tijd wil aanbieden.

Wanneer komt u in aanmerking voor naturalisatie?

Als u graag het Nederlands staatsburgerschap wilt verkrijgen dan moet u uiteraard voldoen aan een aantal voorwaarden. In ieder geval dient u volledig te zijn ingeburgerd en de taal goed te spreken. Daarnaast moet u in uw eigen onderhoud kunnen voorzien of een partner hebben die voor uw onderhoud instaat. En zo zijn er nog meer voorwaarden die worden afgewogen als u een aanvraag indient om een Nederlands paspoort te verkrijgen. In de meeste gevallen krijgt u daarmee een dubbele nationaliteit, dat wil zeggen dat u uw oorspronkelijke nationaliteit behoudt. Soms kunt u ervoor kiezen om hier van afstand te doen, maar sommige landen bieden deze mogelijkheid niet.

Wat kan een advocaat voor u doen in het kader van immigratie en naturalisatie?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een aanvraag doet voor een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld als u asiel wilt aanvragen in Nederland en dat deze aanvraag wordt afgewezen. Ook kan het zijn dat er problemen ontstaan als u uw buitenlandse partner naar Nederland wilt laten verhuizen. In dit soort gevallen kunt u een beroep doen op een advocaat van Ben Ahmed advocaten. Wij staan u bij met gedegen juridisch advies en voeren voor u een zo goed mogelijke verdediging als uw zaak voor de rechter komt. Het doel is uiteraard ervoor te zorgen dat uw aanvraag wordt goedgekeurd of dat een eerdere negatieve beslissing alsnog wordt omgezet in een vergunning tot verblijf of het verkrijgen van het Nederlanderschap.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor verblijf in Nederland?

Er is een aantal redenen waardoor u geen vergunning zult krijgen om legaal in Nederland te wonen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uit een land buiten de EU afkomstig bent en er geen reden is om aan te nemen dat u gevaar loopt in uw land van herkomst. De kans dat de IND dan positief besluit op een aanvraag voor een verblijfsvergunning is erg klein. Datzelfde geldt als u uit een ‘veilig’ land afkomstig bent en na een werkvergunning niet langer mag blijven. Wilt u dit toch om persoonlijke redenen dan kan een advocaat u bijstaan in de gerechtelijke procedure.

Neem contact met ons op als u juridische bijstand wilt bij een IND zaak

Heeft u een zaak met de IND waarvoor u een ervaren jurist nodig heeft? Neem dan contact met ons kantoor op en wij maken een afspraak met u om uw zaak te bespreken. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om ervoor te zorgen dat de rechter uiteindelijk een voor u gunstige en positieve beslissing zal nemen. Ook voor uw juridische vragen inzake immigratie en naturalisatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. IND Berkel en Rodenrijs.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

IND Berkel en Rodenrijs

Neem Direct contact op

IND Berkel en Rodenrijs