Echtscheiding Dordrecht

Een goede advocaat voor het regelen van uw echtscheiding. Als u en uw partner besluiten om uit elkaar te gaan is dat vaak een ingrijpende beslissing. Een echtscheiding moet goed geregeld worden, zeker als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Het is dan ook belangrijk dat u hiervoor een goede advocaat inschakelt. Als u in goed overleg uit elkaar gaat dan kunt u de echtscheiding door 1 advocaat laten regelen. Als u uw belangen individueel behartigd wilt hebben dn is het uiteraard verstandiger om ieder een eigen advocaat te nemen. Echtscheiding Dordrecht.

Het echtscheidingsconvenant is een belangrijk document

Bij een echtscheiding wordt in veel gevallen een echtscheidingsconvenant opgesteld. Dit is een document waarin de afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd. Het gaat dan niet alleen over de omgangsregeling voor de kinderen, maar ook over wie schulden op zich neemt en hoe de inboedel verdeeld wordt. Ook als er een gezamenlijke echtelijke woning is die verkocht moet worden moeten hier uiteraard afspraken worden gemaakt. Misschien wil één van beide partners in het huis blijven wonen, dan moet de ander financieel schadeloos worden gesteld.

Een echtscheiding kan snel worden geregeld

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u bent het over belangrijke zaken snel eens, dan kan een echtscheiding snel geregeld zijn. Vanaf het moment dat uw echtscheidingsadvocaat de stukken indient bij de rechtbank tot de uitspraak duurt ongeveer 6 weken. Daarna dient nog een periode in acht genomen te worden voordat de scheiding in de Gemeentelijke Basisadministratie wordt ingeschreven. Vanaf dat moment bent u officieel gescheiden en kunt u als u wilt een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan.

Goede afspraken over minderjarige kinderen

Bij een echtscheiding waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn is het belangrijk hier goede afspraken over te maken. Bij welke ouder hebben de kinderen hun hoofdverblijf en hoe vaak verblijven ze bij de andere ouder is bijvoorbeeld een belangrijke zaak die geregeld moet worden. Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kosten van de opvoeding en over overleg over schoolprestaties, bezoek van ouderavonden en eventueel schoolkeuze in de toekomst. Als u dit voor beide partijen duidelijk op papier zet voorkomt dit misverstanden in de toekomst.

Het echtscheidingsconvenant maakt deel uit van de officiële stukken

Als beide partijen bij een echtscheiding een convenant opstellen of dit door een advocaat laten doen en dit beiden ondertekenen, dan zal de rechter dit document in vrijwel alle gevallen ongewijzigd overnemen. Na de uitspraak van de echtscheiding maakt het convenant deel uit van de officiële stukken inzake de echtscheiding. De voormalige echtelieden kunnen hier natuurlijk onderling in goed overleg van afwijken, maar als de ene partner iets wil aanpassen en de ander weigert hiermee in te stemmen dan zult u opnieuw naar de rechter moeten om wijziging van het convenant te vorderen.

Wat als één van de ex-partners de afspraken niet nakomt?

Als uw ex-partner na de scheiding de gemaakte afspraken niet nakomt dan moet u in het uiterste geval naar de rechter om nakoming te vorderen. In dit geval kan een advocaat van Ben Ahmed Advocaten u bijstaan bij deze procedure. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als uw ex-partner weigert alimentatie te betalen of als de overeengekomen omgangsregeling niet wordt nagekomen.

Uw echtscheiding goed geregeld

Als u gaat scheiden en u wilt zich laten bijstaan door een ervaren advocaat, neem dan contact op met Ben Ahmed Advocaten in Rotterdam. Wij staan u graag bij om uw scheiding goed en beschaafd te regelen. Natuurlijk proberen wij hierbij uw wensen zo goed mogelijk naar voren te brengen zodat de afspraken worden vastgelegd zoals u dit het liefst wilt. Een scheiding is immers in veel gevallen al pijnlijk genoeg. Echtscheiding Dordrecht.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Echtscheiding Dordrecht

Neem Direct contact op

Echtscheiding Dordrecht