Dagvaarding Rozenburg

Juridische ondersteuning bij een dagvaarding. Als u wordt verdacht van een strafbaar feit krijgt u op een zeker moment een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Soms is dit de politierechter of een Officier van Justitie. Dit hangt af van de ernst van de zaak. Als u geen transactie krijgt voor uw vergrijp omdat het daarvoor te ernstig is moet u altijd voorkomen.

Maar ook als u bijvoorbeeld een boete voor een verkeersovertreding heeft gekregen en u bent het er niet mee eens kunt u de zaak laten voorkomen. Dit gaat dan echter niet via een dagvaarding, dagvaarding Rozenburg.

Dagvaarding ontvangen? Schakel een advocaat in

Als u een dagvaarding heeft ontvangen is het verstandig om direct een advocaat in te schakelen om uw belangen te behartigen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw verdediging zelf te doen, maar als het u aan juridische kennis ontbreekt is dit vaak geen verstandige keuze. Als u bent verzekerd voor rechtsbijstand worden de kosten voor een advocaat vaak grotendeels vergoed, al betaalt u bij een strafzaak vaak wel een hogere eigen bijdrage.

Zodra u vermoedt dat u gedagvaard wordt kunt u natuurlijk ook al voordat u de brief hierover ontvangt contact opnemen met Ben Ahmed Advocaten in Rotterdam om uw zaak aan ons voor te leggen.

Vooroverleg over uw zaak

Het is aan te raden om voordat de datum van de dagvaarding aanbreekt contact met ons op te nemen. Wij kunnen uw zaak dan met u voor bespreken. Als u schuldig bent aan hetgeen u ten laste wordt gelegd, dan kan de advocaat voor strafvermindering pleiten.

Bent u van mening dat u onschuldig bent dan gaan we uiteraard voor vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging. Het is daarbij van groot belang dat u uw advocaat van alle feiten en omstandigheden op de hoogte stelt die op deze zaak betrekking hebben.

De advocaat doet het woord tijdens de zitting

Als u de hulp van een advocaat inroept om u bij een dagvaarding tijdens de zitting bij te staan zal deze in principe het woord voeren en de vragen van de advocaat beantwoorden. Dit is vaak beter dan dat u dit zelf doet, zodat uw advocaat niet ineens met feiten wordt geconfronteerd waarvan hij of zij niet op de hoogte was.

Natuurlijk mag u ook zelf het woord doen, maar zorg er dan wel voor dat uw advocaat in grote lijnen weet wat u gaat verklaren. Dit voorkomt onduidelijkheden en misverstanden.

Deskundige juridische bijstand in alle strafzaken

U kunt om verschillende redenen worden gedagvaard. Dit kan aan de orde zijn als u een strafbaar feit heeft begaan, maar ook als iemand anders een ‘zaak’ tegen u heeft aangespannen. Denk hierbij aan een burenruzie of een conflict met een bedrijf over levering of betaling van goederen of diensten.

In alle gevallen is het natuurlijk zaak dat u een zo laag mogelijke straf krijgt of wordt vrijgesproken als blijkt dat u onschuldig bent. Een goede advocaat met veel ervaring in het soort zaak waar u van verdacht wordt, kunt u een beroep doen op onze ervaren juristen.

Maak een afspraak met een ervaren advocaat naar aanleiding van uw dagvaarding

Verwacht u een dagvaarding vanwege een strafbaar feit of omdat een derde partij u voor de rechter heeft gedaagd? Neem dan direct contact op met Ben Ahmed Advocaten. Wij kunnen dan zo snel mogelijk een afspraak met u inplannen om uw zaak te bespreken en de juiste strategie te bepalen.

Deze kan vrijspraak zijn, maar in geval u zelf ook weet dat u schuldig bent kan uw advocaat ervoor pleiten om een zo laag mogelijk straf opgelegd te krijgen. Neem vandaag nog contact op voor Dagvaarding Rozenburg.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Dagvaarding Rozenburg

Neem Direct contact op

Dagvaarding Rozenburg