Alimentatie Berkel en Rodenrijs

Goede juridische hulp bij het regelen van de alimentatie na een echtscheiding. Bij een echtscheiding moeten er veel zaken geregeld worden, waaronder de alimentatie. U kunt voor uzelf alimentatie vorderen, en voor de minderjarige kinderen die u samen met uw ex-partner heeft. Hier zijn uiteraard wel regels voor. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van het inkomen van de betalende partner.

Ook houdt de rechter bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage rekening met de levensstandaard die de kinderen gewend waren voordat hun ouders uit elkaar gingen. Alimentatie Berkel en Rodenrijs.

Hoe lang wordt partneralimentatie betaald?

Als na de scheiding één van beide partners er financieel erg op achteruit gaat kan het zijn dat de andere partner een alimentatieverplichting opgelegd krijgt. Tot voor kort bedroeg de periode waarover deze alimentatie moest worden betaald maximaal 12 jaar. Als het huwelijk korter had geduurd bedroeg de termijn het aantal huwelijksjaren.

De wetgeving is echter gewijzigd en nu is de maximale termijn voor het betalen van alimentatie aan een ex-partner nog 5 jaar. Voor minderjarige kinderen geldt dit uiteraard niet. Voor hen moet over het algemeen tot hun 18e verjaardag worden betaald.

Afwijken van de regels in het echtscheidingsconvenant

Als u en uw partner uit elkaar gaan dan wordt er doorgaans een echtscheidingsconvenant opgesteld. In dit convenant kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd. Deze worden wel aan de wet getoetst door de rechter. Als u als ex-partner bijvoorbeeld wilt afzien van partneralimentatie omdat u niet van uw ex afhankelijk wilt zijn dan kunt u dat in het convenant vastleggen.

Anderzijds kunt u ook afspreken dat de ene partner langer dan de wettelijke termijn alimentatie betaalt, of voor een hoger bedrag dan officieel wordt vastgesteld op grond van het inkomen van beide partners. Houd er wel rekening mee dat het convenant na de uitspraak rechtsgeldig is en dat u, mocht u toch andere afspraken willen maken dan moet u hiervoor opnieuw naar de rechter, tenzij u in onderling overleg met uw ex-partner tot overeenstemming komt.

Heeft u een advocaat nodig voor een zaak in het Vreemdelingenrecht?

Als u in aanmerking wilt komen voor een permanente verblijfsvergunning dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk start met het volgen van een inburgeringscursus. Dit kan ook in uw eigen land van herkomst. Als u slaagt voor het inburgeringsexamen is de kans dat u een verblijfsvergunning krijgt een stuk groter. Als u de gesprekken die hiervoor nodig zijn bij de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) lastig vindt om te voeren dan kunt u zich hierbij laten bijstaan door een advocaat van Ben Ahmed Advocaten.

Wij gaan met u mee en voeren als u dat wilt voor u het woord. U moet er uiteraard wel rekening mee houden dat er ook rechtstreeks vragen aan u gesteld worden, zodat de medewerker van de IND een goed beeld krijgt van uw situatie.

Moet ik afspraken over de alimentatie officieel regelen?

Ja, het is belangrijk om afspraken over het betalen van alimentatie officieel vast te leggen. Ook al gaan u en uw partner in goed overleg uit elkaar. Het kan immers gebeuren dat uw verstandhouding om wat voor reden dan ook verslechtert. Als de afspraken over het betalen van alimentatie dan niet officieel vastliggen, en de betalende partner stopt hiermee of verlaagt eenzijdig het bedrag dan heeft u geen enkele grond om de eerder overeengekomen alimentatie te vorderen van uw ex-partner. Als er een convenant is kan de rechter uw ex-partner verplichten de afspraken die hierin zijn opgenomen na te komen, Alimentatie Berkel en Rodenrijs.

Kan een advocaat mij helpen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Als uw ex-partner niet voldoet aan de door de rechter opgelegde verplichting tot het betalen van alimentatie dan kunt u de hulp inroepen van Ben Ahmed Advocaten in Rotterdam. Wij bekijken dan uiteraard het echtscheidingsvonnis en het eventueel hieraan gekoppeld echtscheidingsconvenant. Als blijkt dat er geen of te weinig alimentatie wordt betaald kan uw advocaat uw ex-partner een brief sturen en hem aanmanen om de achterstallige alimentatie te betalen.

Als dit niet helpt kan een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank om uw partner te veroordelen om de overeengekomen alimentatie alsnog te voldoen. Als de rechter uitspraak doet en u in het gelijk stelt, kunt u eventueel het vonnis voorleggen aan een deurwaarder die op grond hiervan beslag kan leggen op loon of roerende en onroerende goederen zolang uw ex-partner in gebreke blijft voor het betalen van alimentatie.

Gaat u scheiden? Regel de alimentatie goed met uw advocaat

Als u en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan is het belangrijk om de financiële gevolgen van de echtscheiding goed te regelen. U kunt hiervoor een beroep doen op Ben Ahmed Advocaten. Wij kunnen aan de hand van mediation proberen tot een overeenkomst te komen.

Als dat niet werkt wordt namens u een voorstel ingediend bij de rechtbank en zal de rechter hierover een uitspraak doen bij het uitspreken van de echtscheiding. Neem vandaag nog contact op voor Alimentatie Berkel en Rodenrijs.

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Alimentatie Berkel en Rodenrijs

Neem Direct contact op

Alimentatie Berkel en Rodenrijs